Заскрежаване (обледяване) на климатик

Заскрежаването при работа в режим на термопомпа на климатиците през зимата е нормално и естествено явление и ако климатика е в изправност и има точното количество хладилен агент (фреон) то той ще се разскрежава периодично и обледяването няма да е проблем. Причина за силно обледяване може да е недостатъчно количество хладилен агент, силно замърсени въздушни филтри, топлообменник или турбина на вентилатора, дефектирал четирипътен вентил, дефектен термодатчик или не дотам добър софтуер.
Ако изключим тези проблеми, остават няколко причини за по-силно обледяване на външното тяло – старт на климатика след дълъг период през който той не е работил и компресора е изстинал до външната температура, силно изстинало помещение и мъгла. Съчетаване на два или и трите фактора може да затрудни до такава степен работата на климатика, че да бъдат необходими няколко дни за да стопли помещението. В такива случаи може да се подпомогне работата на климатика като се включи временно и друг отоплителен електроуред до достигане на температура в помещението 18-19°C. А дори и без наличие на други затрудняващи работата на климатика условия, само мъглата е достатъчна за да намали мощността и COP на конвенционален климатик с до 20-30%, и монтирането на нагревател няма да реши този проблем.

Студен старт на компресора

Компресорът на климатика, който се намира във външното тяло, при изключване за по-дълъг период от време постепенно се охлажда до температурата на външната среда – до -10°C или дори -15°C. Изстиването на компресора на климатика през зимата е причина за няколко проблеми от различно естество, най-силно изразени при конвенционалните климатични системи с ротационен компресор – по-силно обледяване при студен старт, механично износване на компресора и поне 15-20, а понякога и до 30 минути неефективна работа на климатика при всяко включване, при което той работи и консумира електрическа енергия, но не отоплява.
По-сериозно обледяване на външният топлообменник на климатика при студен старт се наблюдава при конвенционалните климатични системи с ротационен компресор и е по-слабо изразено при климатични инсталации с бутален тип и спирален тип (SCROLL) компресори и при инверторните климатични системи. Причините за това са две: относително голямата маса на компресора (от 15 до около 45 кг. за конвенционални климатици от 9000 до 24000 btu/h) и специфичната конструкция на ротационния компресор, на който обособеното от корпуса вътрешно пространство е нагнетателната страна на компресора.
Относително голямата маса на компресора спрямо останалите детайли на климатика означава че той има и много голяма топлинна акумулираща способност. За затопляне на компресора от температура -10°C, -15°C до неговата работна температура ( работната температура на един ротационен компресор в зависимост от марката на хладилният агент (R22, R407C и R410A ) и температурата на кондензация е между 70 и 100°C ) се изразходва много сериозно количество топлинна енергия и отнема 15-30 минути, през което време почти цялата топлина която генерира климатика отива за подгряване на компресора, а климатика работи с понижени температурни параметри – температура на изпарение и кондензация на хладилния агент. През това време почти цялото количество хладилен агент се събира в компресора и не циркулира нормално, това започва да се случва постепенно с повишаването на неговата температура. По-ниската температура на изпарение и съответно на външният топлообменник е причината за по-сериозното му обледяване при студен старт.
Друг сериозен проблем при студен старт на компресора е неговото интензивно механично износване и амортизация, което води до увеличаване на хлабините между вала и лагерите и съответно усилване на вибрациите и намаляване на компресията. То се получава в следствие на лошо мазане на движещите се детайли на компресора в първите 10-15 минути след всеки студен старт, когато компресорното масло е с много ниска температура и висок вискозитет (много гъсто, за сравнение да кажем като пчелен мед) и поради това не може да изпълнява основната си функция – да намалява триенето между частите на компресора и неговото износване. Най-голямо механично износване има при конвенционалните климатични системи с ротационен компресор ( почти всички марки и модели с мощност от 9000 до 30000 btu/h ), защото след стартиране компресорът работи на максималните си обороти – около 2500 об./мин. при почти липсващо мазане на движещите се елементи.

Подгряване на компресора

Когато един конвенционален климатик се ползва за отопление през целия зимен сезон, подгряването на компресора на климатика и поддържането на неговата температура над 30°C би разрешило всички проблеми, цитирани по-горе. За по-добро задържане на топлината и за да са по-малки загубите на топлина и енергията, необходима за поддържане на температурата, компресорът задължително трябва да е максимално добре топлоизолиран.
1. Подгряване чрез нагревател.
Монтирането на нагревател около корпуса на компресора е едно от възможните решения на проблема „студен старт“. Някои модели климатични инсталации имат фабрично инсталиран нагревател на компресора. На тези, които нямат, може да се монтира допълнителна изолация, нагревател и термостат за контрол на температурата. Недостатък на този начин за подгряване е допълнителният разход на електроенергия.
2. Подгряване чрез намотките на компресора.
Някои производители на климатична техника използват за подгряване на компресора подаване на ток с ниско напрежение през намотките на компресора, което не е достатъчно за неговото развъртане, но загрява детайлите ( ротор и статор ) на компресора. На климатици, които нямат фабрично подгряване, може да се монтира допълнително устройство за поддържане на температура чрез подаване на ниско напрежение към намотките на компресора. Недостатък и на този начин за подгряване е допълнителният разход на електроенергия.
3. Подгряване чрез работа на климатика.
Това е един непопулярен, но много добър и енергоикономичен начин за подгряване на компресора и поддържане на температурата над 30°C, разработен от нашите специалисти. Както е известно, за разлика от електрическият нагревател, при същата топлинна мощност климатикът консумира 2,8 до 3,6 пъти по-малко електрическа енергия. Когато компресорът е с по-ниска температура от работната, тази топлина почти изцяло се изразходва за загряването му. При добра топлоизолация за поддържане на температурата е достатъчно включването на компресора 1-2 пъти на час за по 2 мин. За целта се монтира допълнителен температурен сензор на компресора, и в режим на поддръжка електронното управление се пренастройва да го включва и изключва по температурата на този допълнителен температурен сензор, а не по стайната температура, както е фабричната му настройка.

This entry was posted in Блог за климатици. Bookmark the permalink.

Comments are closed.