Какво трябва да знаем когато купуваме климатик?

Избор на климатик

С идването на първите горещи дни много хора започват да се замислят за закупуване и инсталиране на климатик, който да охлажда и освежава въздуха в дома или офиса, правейки го много по-приятен за пребиваване. Покупката на климатична система би могла да постави пред Вас много въпроси: каква марка, тип, модел, мощност. Когато говорим за системи за климатизация, на пазара съществува огромно разнообразие от модели с различни размери и мощност. Важно е да се избере най-подходящият за съответното помещение климатик (модел, тип, мощност), за да работи безпроблемно при максимална ефективност и минимални разходи на електроенергия.
За постигане на оптимално техническо решение при избор на климатична инсталация, освен особеностите и изискваниятя към помещението, трябва да се вземат предвид и специфичните качества и възможности на различните типове климатици.

Особености на помещението

За да се вземе най-доброто техническо решение, изборът на климатик трябва да бъде съобразен и с особеностите на помещението:
– големина и раздвиженост на помещението и наличие на предмети, възпрепятстващи циркулацията на въздуха;
– монтиране на вътрешното тяло на най-подходящото място, за да не бъдат изложени хората вътре директно на въздушната струя с висока скорост;
– предназначение;
– наличие на хора;
– температурен диапазон;
– допустима температурна разлика в различните краища на помещението;
– дали има изискване за резервни мощности;
– дали е необходимо охлаждане при много ниски външни температури (-15° С).

Когато трябва да бъде климатизирано голямо или раздвижено помещение с допустима по-голяма температурна разлика и без наличие на хора в него, това може да се направи с инсталиране на един единствен климатик тип „сплит система“ с голяма мощност. Но в резултат на това, че в помещението има само един източник на студ (или топлина), и то с голяма мощност и съответно голям дебит на въздуха, ще има по-неравномерно разпределение на студа или топлината, по-висока скорост на въздуха (защото един голям и мощен климатик може да отдава голяма хладилна или топлинна мощност само със съответния голям дебит и скорост на въздуха, който преминава през него), по-силен шум от въздушната струя и т. н. Затова от здравословна гледна точка подобно техническо решение би било абсолютно неподходящо за помещение, в което има хора.
За големи помещения, в които хора пребивават продължително време, е много по-удачно да се инсталират два, три или повече климатика с малка мощност в различните му краища, с обща резултатна мощност колкото на един голям климатик, но с много по-малка температурна разлика, скорост на въздуха и шум от вътрешното тяло, което позволява да се постигне по-добър комфорт и нулев риск за здравето на хората в него.

Избор на климатик за спално помещение

Когато избираме климатик за спално помещение, трябва да имаме предвид, че по време на сън човешкото тяло е много по-уязвимо отколкото в будно състояние. Освен това е нормално изискванията за шум в него да са по-високи отколкото в останалите стаи. Като се има предвид и това, че спалните помещения обикновено са маломерни ( 10-15 м²), климатикът, който ще бъде монтиран, трябва да постига и поддържа желаната температура при минимална скорост на въздуха и разлика между температурата на входящия и изходящия въздух от вътрешното тяло. На тези изисквания най-добре отговарят инверторните климатични системи.
Както сме споменали в раздел „Конвенционален или инверторен климатик“, за разлика от конвенционалния тип инверторният климатик работи като постига и поддържа зададената температура посредством плавна промяна в много широк диапазон (от около 20% до 150-180% от номиналната мощност в замисимост от марката и модела) на хладилната или топлинна мощност. Той постига това чрез плавно регулиране на оборотите на компресора и вентилаторите (на вътрешното и външното тяло), които също увеличават или намаляват своите обороти в много широки граници пропорционално на тези на компресора, кото по този начин увеличават или намаляват дебита (количество преминаващо за единица време) на въздуха през топлообменниците (ТО), а оттам и поетата или отдадена от (ТО) топлинна мощност. Това позволява на инверторните климатични системи да работят със същата мощност като на един конвенционален климатик и същевременно при много по-добри параметри – по-ниска скорост на въздуха, по-малка температурна разлика в режим „охлаждане“ и по-голяма в режим „отопление“, по-ниски нива на шум и не на последно място значително по-ниска консумация на електроенергия, което ги прави много подходящи за климатизация на спални помещения, хотелски стаи и др.

При конвенционалните климатици, които функционират чрез включване и изключване на компресора (който може да работи само на пълна мощност и с постоянни обороти), когато компресорът работи (с изключение на режим „обезскрежаване“) вентилаторите също работят на максимална мощност. Въпреки че на всички климатици има по-високи и по-ниски обороти на вентилатора на вътрешното тяло, те се променят в много по-малък диапазон и винаги са близки до максималните. Освен това, когато стигне зададената температура, конвенционалният климатик спира напълно своя компресор и вентилатор на външното тяло (а в режим „отопление“ и на вътрешното тяло) и минава в режим на поддържане чрез включване и изключване. Загубите на студ или топлина по времето, в което компресорът не работи, ще трябва да бъдат компенсирани при следващото включване съответно с почти два пъти повече мощност от необходимата номинална мощност. Така те винаги ще имат по-висока скорост на въздуха и шум и затова не са най-подходящият тип климатици за експлоатация в спални помещения.

КЛИМАТИК


Мощност

Най-важният фактор, който трябва да се вземе предвид при избиране на климатик, е неговата мощност. Тя се изчислява според топлопритоците в помещението (когато е необходимо охлаждане) или топлозагубите (когато е необходимо отопление), като се вземат предвид и Вашите изкисквания към него. Желателно е да бъде избран климатик с мощност най-близка до изчислената стойност. Правилният избор на мощност е важно условие за безпроблемна работа на Вашия климатик. Не е правилно да се избира климатик само според площта (обема) на помещението, за което е предназначен.

Конвенционален или инверторен климатик?

Според принципа на действие и начина на постигане и поддържане на желаната температура климатиците се делят на два основни вида – конвенционални и инверторни.

За конвенционалния климатик е характерно това, че неговият компресор може да работи само на пълна мощност. Поради това поддържането на зададената температура в помещението се постига чрез включване и изключване на компресора.

Основната характеристика на инверторния климатик е, че той постига и поддържа зададената температура чрез плавна промяна на своята мощност (от 20% до 180% от номиналната мощност). Това се постига чрез използване на компресор с променливи обороти на въртене. Работата на компресора и на другите елементи на инверторната климатична инсталация се контролира от микропроцесорно управление, което му позволява максимално оптимизиране на работата на климатика и води до оптимална работа и минимална консумация на електроенергия. Поддържането на зададената температура се постига чрез плавно регулиране на отоплителната или охлаждаща мощност без пълно изключване на компресора. Тази технология дава възможност на инверторните климатични системи да имат много по-добри параметри в сравнение с конвенционалните:

-по-бързо достигане на желаната температура;
-по-точно регулиране (± 0,5 ° C) на зададената температура;
– по-висок коефициент на преобразуване на енергията при всички режими на работата;
– работа с много по-малък разход на електроенергия при същата мощност (до 30% по-малко от конвенционален климатик);
– по-добра работа в режим отопление при ниски външни температури (до -20° C);
– по-слабо обледяване на външното тяло в режим на отопление;
– по-ниско ниво на шум и вибрации на външното тяло;
– по-дълъг живот на климатика.

Видове климатични системи

Понастоящем на пазара на климатични системи съществува голямо разнообразие от модели климатични инсталации и системи. Тук ще говорим за най-разпространените типове обяснявайки най-общо принципът на действие и начинът на функциониране, като се опитаме да разясним възможно най-подробно какви могат да бъдат техните предимства и недостатъци. Информацията която Ви предлагаме е възможно да не е най-всеобхватна и актуална, тъй като всеки тип климатик има различни версии (подвидове) и винаги зависи от мястото където ще се реализира инсталирането на апарата.

Прозоречен климатик

Представлява кутия с форма на правоъгълен паралелепипед, която съдържа всички функционални части на системата. Инсталира се в отвор с подходящ размер направен в стената или на прозореца по такъв начин, че едната половина на климатика да бъде в помещението, а другата извън него.

Предимства: Ниска цена за монтаж, възможност за вкарване на 0-10% пресен въздух отвън, лесна поддръжка, по-малко проблеми с изтичане на хладилен агент поради по-малкия брой заварки.

Недостатъци: Значително по-голяма консумация на електроенергия, сравнено със сплит система със същата мощност; по-високи нива на шум и вибрации; ограничена възможност за монтаж.

Сплит система високостенен тип

Това са най-продаваните и монтирани климатици в момента, тъй като имат много предимства пред прозоречните, които понастоящем вече са една по-стара концепция. По-икономични са, а и цените им постепенно се понижиха през последните няколко години. Агрегатът, в който се намира компресора на климатика се намира извън помещението (външно тяло), и се свързва с вътрешното тяло посредством тръби и кабели (които често могат да си видят по стените на сградите) поради което отворът, който трябва да се пробие във външната стена е много по-малък, в сравнение с този за прозоречен климатик. Разнообразието от мощности и възможността за комбиниране между различни вътрешни тела и едно външно тяло от предлаганите на пазара е много широко.

Предимства: Много икономични, ниски нивата на шум, вътрешните тела са много красиви и естетични, предимно тези от последно поколение. Поддръжката е лесна, като основното е почистването на въздушните филтри на вътрешното тяло.

Недостатъци: Животът на климатика, ресурсът на компресора, оптималната работа и постигането на максимални КПД и икономичност са в пряка зависимост от качеството на монтажа, което в България засега е проблем за повечето фирми. Инсталацията е по-сложна от тази на прозоречният климатик поради което е и по-скъпа, но големите продажби свалиха осезаемо цените на този тип климатични системи в последните няколко години, макар че най-евтините могат да бъдат с доста нисък КПД и да консумират много електроенергия.

Таванна конзола (касетъчен тип)

Нейните характеристики и функции са подобни на тези на високостенният тип сплит система, въпреки, че обикновено са с по-голям капацитет и мощност. Монтажът на външното и вътрешно тяло е по-скъп и по-сложен.

Предимства: По-голяма мощност на климатика (от 36000 btu/h до 60000 btu/h). Подходящи са за по-големи помещения – магазини, барове, заседателни зали, офиси. Почти всички модели имат възможност за подаване на 5-10% свеж въздух.

Недостатъци: Обикновено имат по-висока цена за монтаж, в някои случаи могат да бъдат малко по-шумни.

Според конструкцията и предназначението си климатичните системи могат да бъдат разделени на няколко групи:

1. Климатични инсталации с директно изпарение на хладилния агент:

а) тип моноблок – когато всички елементи на климатичната инсталация са в един общ корпус:

– прозоречни,
– мобилни,
– покривни климатични централи (РУФТОП).

б) разделен тип – сплит системи.

Според вида и броя на вътрешните тела те могат да бъдат:

– мултисплит система – едно външно тяло с две или повече вътрешни тела;
– единична сплит система – едно външно тяло с едно вътрешно тяло;
– високостенен тип;
– нискостенен (подово-таванен) тип;
– тип картина – LG art cool, Electra;
– тип касета;
– колонен тип;
– канален тип.

Мултисплит системи

Мултисплит системата, както и самото и име подсказва, е система за климатизация с един външен агрегат и няколко на брой вътрешни тела, които могат да бъдат различни като тип и мощност. Това позволява климатизиране на едно цяло жилище (препоръчително за къщи с площ по-голяма от 100 кв.м. и еднофамилни жилища разположени в зони с много горещ климат). Цената варира в зависимост от броят и мощността на апаратите, които се инсталират към нея.

Системата за климатизация Air Zone, наричана също така Нощ/Ден е най-добрата възможност, когато имаме повече от една стая за климатизиране. Състои се от един централен агрегат, който разпределя студа или топлината посредством въздуховоди и има термостат, който отваря и затваря потока на въздуха в зависимост от помещението, дали в него има хора или не.

Недостатъкът, който притежава тази инсталация е високата цена, но системата е рентабилна при дълъг срок на експлоатация заради значителната икономия на енергия която постига.

Сплит система

Климатичните системи тип „сплит система“ са най-предпочитаните и прeпоръчвани от специалистите според проучване на пазара. Освен това, че са най-търсеният тип климатични инсталации, те са и най-евтини за инсталиране и поддръжка. Състоят се от едно вътрешно и едно външно тела, които се свързват с медни тръби и кабели, и се инсталират на стената или на тавана на помещението.

Мобилни сплит системи

Климатичните инсталации така наречени „мобилна сплит система“ са скоро появила се на пазара иновативна система. Може да се пренася от едно помещение в друго без помощта на специалист. Въпреки това, недостатъкът, който съществува е че този тип климатици консумират много енергия и гамата от климатици е сравнително ограничена. Покупката на този модел е препоръчителна само когато сложността на монтажа прави невъзможно инсталирането на друг тип климатизатор.

Чилър

Чилърът е климатична машина, която охлажда или отоплява чрез циркулация на вода (антифриз) между нея и множество малки водно-въздушни топлообменници, наречени вентилаторни конвектори. Изполва се за централна климатизация на сгради.

This entry was posted in Блог за климатици. Bookmark the permalink.

Comments are closed.