Профилактика на климатици

Профилактика на климатици

Климатичните системи не са техника, която след закупуване можем само да ползваме без да полагаме грижи за нея. Климатикът е електроуред, който за да работи ефективно и безаварийно и да има дълъг живот, се нуждае от периодично техническо обслужване през целия период на неговата експлоатация. Извършването на периодична профилактика на климатиците намалява до минимум вероятността от сериозни повреди и скъпоструващи ремонти, удължава живота и осигурява по-висока надеждност на климатичната техника, повишава ефективността и намалява консумацията на електрическа енергия. Най-важните условия за нормална работа на един климатик (освен правилен и грамотен монтаж, разбира се) са следните:

– чисти въздушни филтри;
– чисти топлообменници;
– чиста турбина на вентилатора на вътрешното тяло;
– оптимално количество хладилен агент (фреон) според предписанията на производителя.

Тези условия са налице при инсталирането на новите климатични инсталации, но при активна експлоатация, според степента на замърсеност на въздуха и плътността (херметичността) на тръбните връзки след известно време може да се окаже, че филтрите, топлообменниците и турбината на вентилатора на вътрешното тяло са замърсени и (или) част от хладилния агент е изтекъл в атмосферата и компресорът вече работи при неблагоприятни параметри и температурен режим. Затова е много важно да се установи скоростта на замърсяване на климатика, дали има загуба на хладилен агент и ако има – каква част е изтекла и дали се нуждае от дозареждане и отстраняване на пропуска, ако загубата е недопустимо голяма. Това е причината, поради която фирмите за монтаж на климатици имат изискване да се прави профилактика всяка година до изтичане на гаранционния срок. След това също е желателно всяка година или най-много на всеки две години да се прави проверка и профилактика от специалисти.

ПАЗЕТЕ КОМПРЕСОРА! ТОЙ Е СЪРЦЕТО НА ВАШИЯ КЛИМАТИК!

 

Компресорът е най-важният агрегат в климатичната инсталация. Съвременните климатици работят с капсулован в метален корпус херметичен компресор, който при повреждане не се ремонтира, а се сменя с нов. Ремонтът, свързан със смяна на повреден компресор, е доста скъп. А като прибавим цената на нов компресор, общата стойност на ремонта възлиза на 60-70% от цената на нов климатик.

Въздушни филтри

 

Въздушните филтри на климатика трябва да бъдат редовно почиствани или подменяни с нови, защото с постепенното натрупване на замърсители се увеличава тяхното въздушно съпротивление и съответно намалява дебита на въздуха през топлообменника. Това води до намаляване ефективността и влошаване работата на климатика, повишаване на консумацията на електроенергия, а в по-висока степен би могло да доведе работа на компресора в неблагоприятен температурен режим, опасност от хидравличен удар, ускорено износване и повреждане на компресора.

Профилактика на вентилатори и топлообменници

Всеки климатик, независимо от неговата марка, модел, тип, мощност, използва фреоно-въздушен или водно-въздушен топлообменник (ТО). С помощта на различни типове вентилатори през тези TO се създава принудителна циркулация на въздух с определен дебит, който е необходим за нормалното фукциониране на всяка климатична инсталация. Той съдържа различни по вид и големина частици – механични замърсители (прах, власинки, пух от тополи, перушина, сухи листа и цветове и др.), които се натрупват в ТО като увеличават неговото въздушно съпротивление и постепенно намаляват дебита (количеството) на въздуха, който преминава през него. Леко намаляване на дебита на въздуха води до по-неефективна работа на климатика, увеличена консумация на електроенергия, а в по-висока степен и до работа на компресора при твърде неблагоприятни условия – претоварване по ток и прегряване едновременно – което води до неговото ускорено износване (най-често загуба на компресия и повреждане). Трябва да се има предвид, че степента на замърсяване на ТО невинаги може да се прецени при външен оглед. Има случаи, в които той бива замърсен, като фини частици прах навлизат между ламелите му, остават там и водят до горепосочените неблагоприятни последици без да има видими признаци за това. Тогава единственият начин за установяване на това е по отклонението от нормалните параметри на работа, което обаче може да бъде отчетено само от специалисти и с помощта на професионални контролно-измервателни уреди. Почистването на ТО може да се извършва през определен период от време, който обаче е различен за всеки климатик и зависи от степента на замърсеност на въздуха, който преминава през него. Например климатик, който работи в близост до натоварено кръстовище в голям град, ще се замърсява много по-бързо, отколкото ако работи в жилищен комплекс или вилна зона.
Друг фактор, който влияе на дебита (количеството за единица време) на въздуха, е замърсяване на лопатките на турбината на вентилатора (най-често на вътрешното тяло на климатика). Въпреки наличието на въздушни филтри (особено при евтините марки китайски климатици) фините частици прах преминават през тях и през ТО и се натрупват върху лопатките на турбината на вентилатора. В резултат на това се получава нарушаване на геометрията на лопатките, намалява ефективността на турбината, а съответно дебита на въздуха, който преминава през ТО. Това също влошава работата на климатика и води до споменатите по-горе неблагоприятни ефекти.

Хладилен агент

За нормалната работа на климатичната инсталация голямо значение има количеството и качеството на хладилния агент (работното вещество, което циркулира в нея – т.нар. фреон). Той трябва да бъде в рамките на ±5% от предписанието на производителя. С течение на времето е нормално да има минимална загуба на хладилен агент. Според повечето производители тя трябва да бъде в рамките на 0 – 3% годишно. Загуба от 15-20% годишно е недопустимо висок разход на фреон, въпреки че някои фирми твърдят, че подобни загуби са нормални според предписанието на производителя. За да бъде поддържано в нормални граници, количестото хладилен агент трябва да се проверява през определен период от време и ако е необходимо, да се дозарежда. Желателно е това да се прави на първата и втората година след инсталирането, за да се прецени дали загубата на хладилен агент е в допустимите граници. Ако климатика работи с по-малко от необходимото количество хладилен агент то това влошава неговата работа, намалява мощността му и води до прегряване на компресора, а ако е зареден с по-голямо количество от предписаното от производителя съществува риск от хидравличен удар. И в двата случая е много вероятно да се стигне до сериозна повреда на компресора и да се наложи подмяната му с нов.

Освен количеството, важно е и качеството на хладилният агент. За да бъде гарантирано добро качество и чистота на фреона, преди да бъде пуснат да циркулира в свързващите тръби (между вътрешното и външното тяло) и вътрешното тяло трябва задължително да се направи вакуумиране, за да бъдат напълно отстранени от системата влага и атмосферни газове, за да не се смесят с него. Наличието на влага може да причини запушване в дроселиращият орган, а атмосферните газове, и особено кислородът, в резултат на химична реакция при смесване с хладилният агент и компресорното масло при високи температури в системата се появяват киселини и алкохолни съединения, които започват да разяждат лакът на намотките на електродвигателя на компресора и рано или късно довежда до фатална повреда.

Компресорно масло

Компресорното масло служи за смазване на движещите се детайли на компресора и намаляване на триенето между тях и за охлаждане на най-силно нагряващите се елементи при сгъстяването на хладилният агент. Синтетичното масло, с което работят съвременните климатичните системи е силно хигроскопично ( т.е. поглъща влага ) и веднъж поело влага е много трудно тя да бъде изтеглена от него.

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *