Интересни случаи от нашата практика като сервиз на климатици

Интересни случаи от нашата практика като сервиз на климатици

Както често се случва когато работим на различни обекти, когато започнем работа почти винаги се случва някой от работещите от другите строителни дейности да попита за нещо или да сподели своето мнение във връзка с климатичните системи. Човекът каза, че имал монтирани два еднакви климатика MIDEA 12-ка инверторен тип, но единия работел много по-слабо от другият и ни помоли да отидем и да го диагностицираме, защото от фирмата, която го е монтирала ходили няколко пъти, гледали, правили, стрували и така и не могли да го поправят. Диагностиката включваше следните дейности и последователност:
Измерихме работното налягане в режим отопление. Стойността му беше по-висока от нормалната, но въпреки това отдаваната топлинна мощност бе много по-ниска от нормалната и температурата на изходящия въздух бе значително по-ниска от тази на другия климатик. За да проверим дали не е презареден с хладилен агент, го изтеглихме с помощта на стенда за изтегляне на хладилен агент /фреон/. Премерихме количеството на изтегления фреон с електронна везна и за наше учудване то бе в нормата според предписанието на производителя. Заредихме отново климатика със същото количество фреон, включихме го в режим отопление и отново измерихме работното налягане. То отново бе по-високо от нормалното за съответната марка хладилен агент, а затоплянето бе съвсем слабо /отново/. В резултат на тези изследвания предположихме, че проблемът идва от затруднена циркулация на хл. агент поради частично запушване на някоя от свързващите тръби – по точно на „дебелата“ /тази, по която тече газовата фаза на фреона/ тръба. По принцип, да се запуши „дебелата“ тръба е практически почти невъзможно, или най-малко много преди нея би трябвало да се запуши „тънката“ тръба. Това, което обикновено се оказва в такива случаи е смачкана /силно сплескана/ при монтажа „дебела“ тръба. Това бе и нашето предположение. Проверихме всички места по тръбният път, на които е по-вероятно да има приплескване – завои с малък радиус. Оказа се, че дебелата тръба бе силно сплескана на изхода на дупката във външната стена и трябва да бъде подменена с нова. Причинта за това бяха две: при монтажа тръбата не е била огъната със съотвентия инструмент, а освен това монтираната тръба беше тънкостенна и при огъване на ръка от хора без достатъчно опит много лесно се смачква. (Някои фирми, за да намалят разходите си за материали и да предложат по-ниски цени за монтаж, купуват най-евтините възможни материали.) Събрахме хладилният агент във външното тяло, демонтирахме я и на нейно място монтирахме друга, която, за да се получи огъване с малък радиус на съответното място без да бъде приплескана, бе огъната със специализиран инструмент. Монтирахме новата тръба, свързохме я към вътрешното и външното тяло и вакуумирахме системата. След пробата на вакуум отворихме вентилите на климатика и го включихме. Съвсем закономерно, след десетина минути работа /за да загрее компресора и да влезе в режим/ климатикът вече работеше нормално. Тока, температурите и работното налягане бяха в норма.
Всичко е добре, когато завършва добре. Поне за нас равносметката беше такава. Нашият клиент обаче не бе много щастлив, защото беше платил по 150 лв. за монтаж за всеки от двата климатика и трябваше да плати почти още толкова за диагностика и ремонт на проблемния.
Проблемът не идваше дори от това, че климатикът е чисто китайски. Монтирали сме значителен брой климатици от тази марка и до сега почти нямаме сериозна повреда, особено пък по вина на лош монтаж. Оказва се, че климатиците MIDEA, когато са монтирани добре и се поддържат и профилактират, са много надеждни и могат да работят без проблеми дълги години. Друг въпрос е с каква консумация на ток, шум, вибрации и управление на процесите /не много съвършен софтуер и липса на външен датчик за температура при някои по-стари модели/. Случаят просто беше поредното потвърждение на два основни факта, касаещи фирмите за климатици:
1. Далеч не всички фирми, които се занимават с продажба на климатици и монтаж на климатични инсталации имат необходимият брой достатъчно квалифицирани и опитни монтажници и съответно не могат да осигурят монтаж на климатик с необходимото качество и надеждност, да не говорим за естетика. Факт. Някои от причините за това можете да видите в политика и качество.
2. Много малко от фирмите, които извършват продажба и монтаж на климатици имат назначени квалифицирани специалисти, които са изучавали подробно хладилна и климатична техника и могат успешно да диагностицират и ремонтират повредени или недобре работещи агрегати. Някои от причините можете да видите в политика и качество.
Когато купуваме климатик, обикновено обръщаме повече внимание при избора според качеството и престижа на съответната марка. ВНИМАНИЕ! Качеството и надеждността на монтажа също са МНОГО ВАЖНИ! Лошият и некачествен монтаж може да компрометира и опропасти дори един скъп и качествен климатик на някоя известна марка!
This entry was posted in Блог за климатици. Bookmark the permalink.

Comments are closed.