Гаранция и профилактика на климатичните системи

Гаранция и профилактика на климатичните системи

 Как гаранцията на климатичните инсталации е обвързана с извършване на проверка и профилактика?

        За да могат клиентите и собственици на климатични системи да ползват пълния гаранционен срок на своите уреди, фирмите вносители и доставчици поставят като условие за това към тях извършване на наблюдение и профилактика на уредите от техен специалист на всеки (около) 12 месеца от датата на инсталация.

 
 
            Защо гаранцията на климатичните инсталации е обвързана с извършване на проверка и профилактика?

 
        Климатичните системи са уреди, които за да функционират оптимално и безаварийно при интензивно ползване изискват периодично наблюдение и обслужване, а в някои случаи и техническа поддръжка. Поради този факт, за да могат клиентите закупили климатични инсталации да се възползват от пълния срок на гаранцията, фирмите вносители и техните дистрибутори изискват от тях да осигурят поне минимална поддръжка на уредите до изтичане на гаранционният срок, с което приключват гаранционните им задълженията към клиента.
 
 
                          Какво се проверява и контролира при профилактиката? 
 
     Първото, което се проверява при профилактика на климатици са въздушните филтри на вътрешното тяло – дали са замърсени и дали се почистват и проверяват редовно от клиента. Своевременното им почистване е абсолютно задължително за оптимална и безаварийна работа на една климатична система и при установяване на немарливост при поддръжката (силно замърсени въздушни филтри и (или) топлообменници) фирмата доставчик има право да прекрати гаранционният срок на уреда.
     В случаи, в които климатикът работи в условия на силно замърсен въздух, то той ще се нуждае от много по-често почистване на филтрите, вероятно няколко пъти месечно, отколкото, да кажем, друг климатик, който работи при по-чист въздух. В първия случай, ако филтрите не се почистват мощността на климатика бързо ще намалява и след 1-2 месеца той ще стане неизползваем, а може и да се повреди сериозно. Отделно от това, обикновените въздушни филтри на масовите климатици улавят много малка част, почти нищожна, от най-фините прахови частици. Те преминават безпрепятствено и част от тях се отлагат по топлообменника, водосъбирателя и турбината на вътрешното тяло на климатика, като това вече е проблем, който не може да се разреши с почистване на филтъра.
    Друго, което трябва да се провери и ако е необходимо да се почисти при профилактика на климатик е за евентуално замърсяване на топлообменника на външното тяло.
    Най-важното, което трябва да се провери при профилактиката е плътността на системата, т.е. дали има изтичане и загуба на хладилен агент (фреон) над допустимите норми. Допустимите норми са не повече от 1-2% годишно, при което няма да се наложи дозареждане поне 5 – 6 години. Ако климатик, който е в гаранционен срок има изтичане над нормата, то фирмата, която го е монтирала е длъжна да открие и отстрани теча и да го зареди отново с точно количество фреон за съответния модел.
This entry was posted in Блог за климатици. Bookmark the permalink.

Comments are closed.