Структура на бизнеса с климатици в България

Структура на бизнеса с климатици в България

Бизнесът с климатици в България се осъществява от фирми, които според ролята си на пазара могат да се определят като официални вносители, дистрибутори и монтажни фирми.
Официалните вносители са големи и солидни фирми – представители на една или няколко търговски марки, и се занимават с внос, дистрибуция и реклама на продукцията на съответните производители. Те разполагат със солидна складова и сервизна база. Още от самото си създаване през 90-те години фирмите-вносители наеха монтажници на климатици и създадоха собствени монтажни екипи. Този етап от развитието им продължи до преди няколко години, когато почти всички съсредоточиха дейността си в областта на търговията и разпуснаха монтажните си екипи, а монтажната дейност възложиха на външни фирми – подизпълнители. През последните няколко години най-големите фирми-вносители откриха свои вериги магазини за черна и бяла техника във почти всички по-големи градове на страната.
Дистрибуторите, или така наречени също дилъри, са по-малки фирми, които се занимават с продажба и монтаж на климатици, които купуват от фирмите-вносители. Те са междинно звено, което играе важна роля в бизнеса с климатици, като осъществява пълният цикъл от услуги свързани с тази дейност. Освен търговската и монтажната дейност, те правят необходимите инженерни изчисления и изработват проекти за климатизация, консултират своите клиенти при избор на климатик според техните изисквания и техническите възможности и параметри на климатичната техника. Имат свои екипи за монтаж на климатични системи и необходимото техническо оборудване за осъществяване на тази дейност. За тях е характерно, че почти без изключение монтират само продадени от тях климатични системи.
Основната функция на монтажните фирми е да монтират климатиците, продадени от големите магазини за битова техника, с които имат сключен договор. Те имат и собствени продажби на климатици и до известна степен изпълняват същите функции както дистрибуторите.

This entry was posted in Блог за климатици. Bookmark the permalink.

Comments are closed.