Избор на климатик

МОЩНОСТ

Един от най-важните фактори, който трябва да имаме предвид при избор на климатична система за да има тя дълъг есплоатационен живот, безаварийно функциониране и постигане и съхраняване на максималната ефективност на работа през целия експлоатационен период е правилният избор на мощност (капацитет) на съответният климатик. Правилното изчисляване на необходимата мощност при охлаждане се прави като се вземат предвид топлопритоците (външните и вътрешните за помещението източници на топлина), а в режим на отопление – топлозагубите (загубите на топлина в помещението към външни стени и вътрешни стени към неотопляеми пространства, от излъчване на топлина към прозорци и врати, отваряне на същите), с условието климатичната инсталация да може да поддържа необходимите параметри дори при максимално неблагоприятни външни климатични условия.
Много важно е дали климатикът ще бъде използван за отопление само в преходните сезони (есен и пролет), когато външните температури не са много ниски и са подходящи за ползване на конвенционални климатични системи в режим на отопление, или през целият отоплителен сезон, когато външната температура спада до -15°C, а понякога и до -20°C, и може да се задържи на тези стойности няколко дни до няколко седмици. Колкото по-ниски са външните температури, токова по-големи са топлинните загуби, а съответно и топлинната мощност, необходима за поддържане на комфортна температура в стаята.
Мощността на всички климатични системи разделен тип (сплит система – външно и вътрешно тяло) в режимите охлаждане и отопление, без изключение, зависи в най-голяма степен от температурата на околната среда. Затова в техническите характеристики на всички типове, марки и модели климатична техника се прави уточнението, че каталожните данни са валидни при определена външна и вътрешна температура. В режим на охлаждане това са +27°C вътрешна температура и +35°C външна температура, а в режим на отопление +7°C външна среда и +20°C температура на помещението. Когато климатикът охлажда, той има по-голяма мощност при по-ниска външна температура – да речем +20°C, отколкото при температура от +40°C. При отопление се наблюдава същата зависимост. Отоплителната мощност на климатика се повишава правопропорционално на покачването на външната температура, защото той взема топлина от външният въздух. Колкото по-висока е неговата температура, толкова повече топлина съдържа той, която климатика може да вземе и да я премести и отдаде в помещението, което отоплява.

ШУМ

Друг важен фактор при избор на климатична техника, особено за спално помещение, е нивото на шум от вътрешното тяло по време на работа на климатика. Причините за шума от вътрешното тяло са няколко: потока на въздушната струя, циркулацията на хладилен агент в топлообменника и линейното разширение на топлообменника при различните температури и режими на работа.
Шумът от въздушния поток на вътрешното тяло при различните марки и модели климатици варира в границите от 20 до 60 dB. Неговите нива се определят най-вече от мощността на климатичната инсталация и дали е инверторен или конвенционален модел. По правило по-ниски нива на шум имат инверторните климатични системи и тези с по-малка мощност, защото те развиват своята мощност при по-малък дебит на въздуха, който преминава през вътрешното тяло, съответно и с по-ниска скорост. Някои производители са създали вътрешни тела, специално конструирани за да успяват да сведат шума от въздушният поток почти до границата на чуваемост, използвайки турбина с по-голям диаметър (която дава голям дебит на въздуха при по-ниски обороти) и перфектно конструирано от аеродинамична гледна точка вътрешно тяло.
Скоростта на вътрешния вентилатор също влияе на шума от въздушния поток. При по-висока скорост шумът е по-силен, съответно при по-ниска скорост – по-слаб. Тук може да изникне следният въпрос: Дали можем да ползваме климатика само на най-ниската скорост на вентилатора за да работи по-тихо?
Да, може, но само когато за да поддържа температурата в помещението не е необходимо да работи с мощност по-голяма от 30-35%. Мощността, която може да развие климатика е в пряка правопропорционална зависимост от скоростта на въздуха от вътрешното тяло. Това значи, че при зададена по-тиха скорост на вътрешния вентилатор климатика няма да може да развие по-голяма мощност и съответно може да не успява да поддържа зададената температура.

Шумът от циркулацията на хладилният агент може да се чуе сравнително рядко и е по-силен при по-ниският клас климатици с не особено добре конструиран топлообменник на вътрешното тяло. Той е по-слаб от шума на въздушната струя и затова обикновено не го чуваме. Има го в режим „охлаждане“, но най-осезаем е при разскрежаване.

Друг източник на шум от вътрешното тяло, по-често срещан отново най-вече при ниските класове климатични системи е линейното разширение на вътрешния топлообменник. Разликата в температурата му от +50°C в режим на отопление до -10°C при разскрежаване предизвиква неговото скъсяване и удължаване с амплитуда от няколко милиметра, а температурата на останалата част от конструкцията на вътрешното тяло се променя само 10-15°C и амплитудата и на разширяване и скъсяване е значително по-малка. Разликите в линейните разширения могат да станат причина за леки шумове наподобяващи пукане.

ОТОПЛЕНИЕ С КЛИМАТИК

Съвременните климатични системи дават отлична възможност за икономично и комфортно отопление. Това, което трябва да знаем е, че конвенционалните климатични системи са подходящи за отопление основно в преходните сезони (есен и пролет), когато външната температура не е много ниска.
Ако искаме климатик, който да може да отоплява през цялата зима ще трябва за закупим инверторен модел климатик който е конструиран да топли поне до -15°C външна температура. Важно е да знаем, че далеч не всички инверторни климатични системи са проектирани да изпълняват това условие. На пазара има марки и модели, които по каталожни данни могат да се ползват за отопление само до -5°C, като например моделите на производителя PANASONIC от сериите RE и YE, както и такива, конструирани да топлят ефективно дори и при екстремно ниски външни температури (-25°C) като серията NORDICA на производителя FUJI ELECTRIC.

ЕФЕКТИВНОСТ И КОЕФИЦИЕНТ НА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ЕНЕРГИЯТА ( EER и COP)

Ефективността при работа на една климатична инсталация се изразява с коефициентите EER и COP. EER е коефициентът на енергийна ефективност в режим на охлаждане, а COP – коефициент на преобразуване на енергията в режим на отопление. Колкото по-високи са стойностите на EER и COP на един климатик, толкова по-ефективно ще работи той и с по-малка консумация на електрическа енергия. Стойностите и на двата коефициента се определят като съотношение между произведената хладилна или топлинна мощност и консумираната от него електрическа мощност. Например климатик с COP 4 ще консумира четири пъти по-малко електрическа енергия, отколкото произведената от него топлинна енергия. Затова е желателно, когато ни предстои покупка на климатична техника, да вземем предвид този фактор, който влияе сериозно върху разходите ни за електроенергия. Направени сравнителни изчисления показват, че по-големите разходи, направени за покупка на високоефективен инверторен климатик, в дългосрочен план ще бъдат компенсирани от по-ниските сметки за ток.
Тук обаче трябва да уточним, че коефициентите COP и EER не са константни величини и че техните стойности, които са посочени в каталожните данни са валидни при определени стандартни условия. Варират в зависимост от температурата на помещението и на външната среда, състоянието на климатика (степен на замърсяване на топлообменниците) и дори от редовното почистване на въздушните филтри. Най-точният показател за ефективността на една климатична система са така наречените сезонен коефициент на енергийна ефективност SEER и сезонен коефициент на преобразуване на енергията SCOP, които се прилагат от 01.01.2013 г. съгласно регламент №206/2012 от 06.03.2012 г. за прилагане на Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент са въведени по-високи изисквания за проектиране и производство на енергоефективни климатици.

БЮДЖЕТ

На българския пазар за бяла техника понастоящем съществува богато разнообразие от марки и модели климатични инсталации. В зависимост от цената, качеството и техническите параметри могат да бъдат определени като продукти от нисък, среден и висок клас. По-голям бюджет за покупка на климатик ще ви позволи да закупите уред от по-висок клас, по-качествен, тих, надежден и икономичен уред, който ще ви осигури по-висока степен на комфорт и ще има по-дълъг експлоатационен период.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *