Полезна информация

Полезна информация

Днес климатичните системи са най-добрият начин за контролиране на температурата в един дом или офис. Предимствата са много и различни: автоматичен контрол на температурата, контрол на скоростта на излизане на въздуха, възможност да се ползва един апарат за охлаждане и отопление, контролиране на влажността на въздуха в помещението, рециркулация на въздуха, отсъствие на дразнещ шум, възможност климатика да се използва само като вентилатор, малки размери, възможност за бърза инсталация без необходимост от последващ ремонт в помещението и възможност за избор на климатик с мощност адекватна на размерите, топлопритоците и топлозагубите на помещението. Но едно от главните преимущества на съвременните климатици е икономичното отопление, защото може да произвежда повече енергия, отколкото консумира (между 2 и 5 пъти повече). Това се случва защото климатикът взима безплатна топлина от външната среда и я вкарва в отопляваното помещение като полезна енергия за отопление. За това, за да постигне същия ефект той консумира по-малко енергия от други апарати и системи за отопление и съответно цената и е по-ниска. Факт е, че себестойността на топлоенергията, получена с помощта на климатик е почти толкова ниска, колкото тази на най-евтините твърди горива – дърва и въглища, но експлоатацията на климатика е далеч по-приятна и безгрижна – достатъчно е да натиснете бутонът на дистанционното управление. Освен всички споменати досега, трябва да добавим и това, че климатикът обединява и двете основни функции охлаждане и отопление в един апарат с една инсталация. Тази система също така предлага голямо разнообразие от марки и модели, което улеснява инсталирането на различни места – таван, стена, под и др.

 

 

Основни правила за монтаж на климатик

За да бъде монтиран добре Вашият климатик и за да работи дълго и безпроблемно с висока ефективност и нисък разход на електроенергия, при монтажа трябва да бъдат спазвани следните условия:
– избиране на най-подходящото място за монтаж на вътрешното и външното тяло;
– вътрешното и външното тяло да бъдат надеждно закрепени и идеално нивелирани;
– да бъдат спазени предписанията на производителя за отстояние от околните стени, таван, ел.уреди и др.
– тръбите и тръбните връзки по които циркулира хладилният агент /фреон/ да бъдат херметични за да няма изтичане и загуба на хладилен агент;
– съединяващите тръби трябва да бъдат със съответния диаметър според предписанията на производителя. Намаляване сечението на тръбите или приплескване (смачкване) не се допуска, защото възпрепятства нормалната циркулация на хладилния агент и малко или много /или съвсем, зависи колко е намалено сечението на тръбата/ влошава работата на климатика. Затова, когато свързващите тръби трябва да бъдат огъвани с малък радиус, това се прави само с помощта на специализирани инструменти.
– дренажната тръба по която изтича кондензиралата във вътрешното тяло вода трябва да има достатъчно сечение и наклон, за да може водата да изтича безпроблемно от него.
– при монтаж на вътрешното тяло по-ниско от външното задължително трябва да бъдат направени маслоуловители на свързващите тръби при по-дълъг тръбен път, за да бъде осигурено нормалното връщане на маслото в компресора.
– на свързващите тръби трябва да бъде поставена топроизолация по цялата дължина на тръбния път от вътрешното до външното тяло, за да се избегне кондензиране на вода и големи загуби на топлина или студ, а тази част от тях, която е извън помещението трябва да бъде обвита с бандажна лента, която предпазва топлоизолационния материал от стареене и повреждане, предизвикано от слънчевите лъчи.
– след монтиране на климатика свързващите тръби и вътрешното тяло трябва задължително да бъдат ВАКУУМИРАНИ /да бъде изтеглен въздухът и влагата/ с ВАКУУМПОМПА, а не с някой стар компресор от хладилник или климатик, както правят някои „майстори“. ВНИМАНИЕ! Някои фирми изобщо не вакуумират климатика при монтажа, за да пестят време! Поради това в системата остават влага и атмосферни газове, които в по-малка или по-голяма степен влошават работата на климатика и неговите характеристики и съкращават живота на компресора. Това се получава, защото при смесването на влага и атмосферни газове с хладилен агент и компресорно масло се получават киселини и алкохолни съединения, които разяждат и разрушават лакът в намотките на електродвигателя на компресора и това рано или късно ( в гаранционния срок или малко след като е изтекъл ) води до сериозна повреда.

ИЗИСКВАЙТЕ ОТ ФИРМАТА ИЛИ МОНТАЖНАТА ГРУПА, КОЯТО МОНТИРА ВАШИЯ КЛИМАТИК ДА ИЗВЪРШИ ТАЗИ ОПЕРАЦИЯ ! ! !

 

Най-често допускани грешки при монтаж

При монтаж на климатик от много бързащи или млади и неопитни „специалисти“ биха могли да бъдат допуснати различни грешки. Някои от тях не са от съществено значение и не се отразяват пряко на функционирането на климатика. Например когато някое от телата или и двете са монтирани накриво (с лек наклон) това е по-скоро естетичен проблем и обикновено не пречи на работата на климатика. Или пък тази част от тръбният път, която е извън сградата не е обвита с бандажна лента и изолационният материал върху тръбите старее и се поврежда от слънчевите лъчи и след 2 – 3 години просто се разпада и тръбите остават без топлоизолация.

Други грешки, допускани поради незнание или неопитност, които влияят сериозно на работата на климатика, за съжаление са и по-често срещани в нашата практика като сервиз за климатична техника. Според нашата статистика те се подреждат по следния начин:

1. Неизвършване на операция „вакуумиране“ .

За да стане по-бързо монтажа някои „майстори“ пропускат действието „вакуумиране“ /изтегляне на въздуха и влагата от тръбите преди зареждане с хладилен агент – фреон/ на инсталацията.При това положение в нея остават влага и некондензиращи атмосферни газове, които смесвайки се с хладилния агент /фреон/ и компресорното масло при високи температури, малко или много влошават работата на климатика и мазилните свойства на компресорното масло, водят до поява на киселини и алкохолни съединения, които разяждат лака на намотките на компресора, което скъсява живота на климатика, води до по-ниска ефективност /EER и COP/ и по-голяма консумация на електроенергия.

2.Изтичане на хладилен агент (фреон) от тръбните връзки.

Получава се в резултат на работа с некачествени инструменти или неумение на „майсторите“ да боравят с тях. За нормалната работа на климатичната инсталация голямо значение има количеството и качеството на хладилния агент (работното вещество, което циркулира в нея – т.нар. фреон). Той трябва да бъде в рамките на ±5% от предписанието на производителя. С течение на времето е нормално да има минимална загуба на хладилен агент. Според повечето производители тя трябва да бъде в рамките на 0 – 3% годишно. Загуба от 15-20% годишно е недопустимо висока, въпреки че някои фирми твърдят, че подобни загуби са нормални според предписанието на производителя. За да бъде поддържано в нормални граници, количестото хладилен агент трябва да се проверява през определен период от време и ако е необходимо да се дозарежда, трябва пропускът да се открие и отстрани. Желателно е това да се прави на първата и втората година след инсталирането, за да се прецени дали има загуба на хладилен агент и ако има дали е в допустимите граници. Ако климатика работи с по-малко от необходимото количество хладилен агент то това влошава неговата работа, намалява мощността му и води до прегряване и ускорено механично износване на компресора и влошаване мазилните свойства на компресорното масло, а ако е зареден с по-голямо количество от предписаното от производителя съществува риск от хидравличен удар. И в двата случая е много вероятно да се стигне до сериозна повреда на компресора и да се наложи подмяната му с нов.

Освен количеството, важно е и качеството на хладилният агент. За да бъде гарантирано добро качество и чистота на фреона, преди да бъде пуснат да циркулира в свързващите тръби (между вътрешното и външното тяло) и вътрешното тяло трябва задължително да се направи вакуумиране, за да бъдат напълно отстранени от системата влага и атмосферни газове, за да не се смесят с него. Наличието на влага може да причини запушване в дроселиращият орган, а атмосферните газове, и особено кислородът, в резултат на химична реакция при смесване с хладилният агент и компресорното масло при високи температури в системата се появяват киселини и алкохолни съединения, които започват да разяждат лака на намотките на електродвигателя на компресора и рано или късно довеждат до фатална повреда.

3. Приплескване (смачкване) на тръба между вътрешното и външното тяло. Случва се при огъване на тръба с малък радиус без помощта на специализиран инструмент. Лошото в този случай е, че това почти винаги остава незабелязано, защото се прави след като на тръбите е сложен топлоизолиращия материал.

 

Избор на климатик

Профилактика


Отопление с климатик

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *