Интересни случаи от сервизната практика

Интересни случаи от сервизната практика

Получихме обаждане за повреден конвенционален климатик BEKO 18-ка който отказвал да работи в режим отопление. Предисторията беше следната: някакви сервизни техници бяха идвали и го бяха зареждали с фреон (хладилен агент), но без резултат, климатика така и не беше започнал да работи нормално и да отоплява. Поради фактът, че външната температура беше около +18 градуса, решихме първо да опитаме да го включим в режим на охлаждане. Закачихме манометричният блок за сервизният вентил, а на захранващият кабел сложихме амперклещи. При включване на климатика манометърът за ниско налягане отчете по-високо от нормалното налягане на изпарение за съответната марка хладилен агент и външна температура, а освен това имаше и други ясни признаци за презареждане с фреон. В системата на климатика имаше значително по-голямо количество от работното според предписанието на производителя. Изключихме климатика и закачихме към манометричния блок стенд за изтегляне на хладилен агент, а към него закачихме бутилка за събиране на хладилен агент. За да следим количеството на изтегления фреон бутилката бе поставена на електронна везна. Изтеглихме цялото количество хладилен агент и го претеглихме на везната. Оказа се, че в системата има около 2300 гр. фреон при оптимално количество 1520 гр. Беше почти чудо, че компресорът беше оцелял при такова брутално презареждане. Дължеше се единствено на добрата защита от заливане с течен хладилен агент.

Заредихме отново климатика с точното количество фреон и го включихме на охлаждане. Той работеше нормално и параметрите (ток и налягане на изпарение) бяха в норма. Дойде време да го включим в режим на отопление.
Изключихме климатика и след 5 минути го включихме на отопление. Заработи нормално и започна да топли. Всичко беше ясно, освен едно: защо преди това не е топлел и защо колегите са го презаредили?

За да установим дали няма да се прояви първоначалната повреда, решихме да го включим няколко пъти на охлаждане и отопление за по няколко минути. За щастие повредата се прояви съвсем скоро. При второто включване в режим на отопление, след няколко минути четирипътният вентил отказа, фреона смени посоката си на движение и климатика фактически започна да работи както на охлаждане. В този случай най-вероятно има една от двете възможни повреди: липса на подадено напрежение от електрониката или дефектна бобина на четирипътния вентил. С пробна лампа проверихме дали има подадено напрежение към бобината на четирипътния вентил. Лампата светна, напрежение имаше. Остана другата възможност. Изключихме климатика с дистанционното управление, а след това и от електрическата мрежа. С помощта на омметър премерихме електрическото съпротивление на бобината. В момента на измерването съпротивлението и беше над 2 мегаома – някъде вътре в бобината електрическия проводник беше прекъснат.

Демонтирахме дефектната бобина и на нейно място монтирахме нова. Включихме климатика на отопление. Той заработи нормално и започна да топли. За по-сигурно го оставихме да работи около 30 минути под наблюдение, за да проверим дали няма да се появи някакъв проблем. Климатикът продължаваше да работи нормално и да топли.

Оказа се, че в някакъв момент, вероятно в следствие на нормалното загряване на бобината и линейни разширения, някъде вътре в нея, на мястото на дефекта проводника се беше прекъснал. Това обяснявяше защо климатика не беше работил на отопление, но не и защо техниците които са идвали преди това го бяха презаредили така брутално. Вероятно не са разбрали, че четирипътният вентил е отказал, отчели са ниско налягане на изпарение, за което вероятно са сметнали че е налягане на кондензация, решили са, че няма фреон и са започнали да го допълват. Как ли са се чудили защо не се вдига налягането и защо не започва да топли, може само да се предполага, а че не са разбирали от климатична техника и като цяло не са знаели какво правят можем да бъдем сигурни.

This entry was posted in Блог за климатици. Bookmark the permalink.

Comments are closed.